Parallel Picking System

Batch Picking

Økonomisk løsning og hurtig ordrebehandling

Hurtig ordrebehandling for produkter med høj bestillingsfrekvens og forskellige egenskaber – komplekse udfordringer for et optimalt materialeflow i lageret. Vores halvautomatiske Batch Picking klarer disse opgaver hurtigt, nemt og effektivt.

Batch Picking er et plukkesystem med parallel, manuel ordrebehandling efter person-til-vare-princippet. Der plukkes ens artikler til flere ordrer, som lægges i de enkelte ordrekasser. Systemet understøtter og optimerer plukkeprocesserne, øger produktiviteten og sikrer korte gennemløbstider.

Høj fleksibilitet, bedst mulig ergonomi og høj produktivitet sikrer optimale resultater i dit lager. Ved integration af gennemprøvet teknologi supplerer Batch Picking på bedste vis de omfattende plukkesystemer fra SSI SCHÄFER. Det er specielt egnet til: 

 • Hurtigt omsættelige produkter, som på grund af deres facon og kravene til emballage ikke kan plukkes med et automatisk plukkesystem.

 • Mellem og langsomt omsættelige produkter, hvis geometriske egenskaber tillader en automatisk plukning, men som dog ikke efterspørges tit nok til, at et kanalsystem kan anvendes. 

Dine medarbejdere får alle nødvendige informationer via radiofrekvensterminaler (RF-terminal) til at plukke artiklerne fra plukkekasserne og til at lægge dem i ordrekasserne. RF-terminalen bæres på armen og er forbundet med en ringscanner. Ordredataene aflæses direkte på displayet og kvitteres på RF-terminalen. Radiooverførslen til linjecomputeren sker via accesspunktet. Til understøttelse af plukningen kan der udover radioterminaler anvendes Pick by Voice eller Pick by Light systemer.

Problemfrit sammenspil mellem alle komponenter

SSI SCHÄFER leverer alle komponenter til Batch Picking fra kasser over teknik til administrationssoftware. Vores mangeårige erfaring sikrer hurtig implementering og problemfrit sammenspil mellem alle komponenter.

HØJERE KAPACITET OG MAKSIMAL PLUKKEKVALITET

Med vores Batch Picking nyder du godt af en højere kapacitet (600 linjer pr. time) og større effektivitet end ved almindelige plukkesystemer med kun én medarbejder.

Parallel Picking System

Flere medarbejdere kan plukke flere ordrer på samme tid til en ordrebeholder. Med vores Batch Picking nyder du godt af en højere kapacitet (600 linjer pr. time) og større effektivitet end ved almindelige plukkesystemer med kun én medarbejder. Den intelligente brugerstyring sikrer en høj plukkekvalitet samt en lav fejlkvote.

Ordrerne administreres, styres og kontrolleres af vores logistiksoftware WAMAS® og startes derefter optimeret af lagerstyringscomputeren. Efterfølgende overføres og behandles de forskellige ordrer parallelt ved de enkelte sektorer. Den høje stigning i ydelsen opnås blandt andet gennem den effektive ordresammensætning (batch-dannelse). 

Parallel Picking System
 • Bedst mulig ordregennemløbstid via parallel behandling

 • Egnet til: hurtigt omsættelige produkter, som på grund af deres form ikke kan plukkes automatisk, eller mellem og langsomt omsættelige produkter, hvis frekvens er for lav til automatisk plukning

 • Produktstørrelser på til 280 x 230 x 200 mm; op til 18 liter volumen pr. batch

 • Effektiv ordrebehandling med programstyret ordreoptimering

 • Høj plukkeydelse og strækningsoptimering ved batchdannelse

 • Gennemstrømningsydelse op til 600 linjer pr. time

 • Høj arbejdspladskvalitet i plukkezonen ved ergonomisk udformning

 • Effektiv anvendelse af ressourcerne

 • Overskuelig og nem plukkeproces

 • Korte oplæringstider og høj plukkekvalitet takket være intelligent guidning af medarbejderen, meget brugervenlig

 • Anvendelsesområder: Kosmetik, mode, industri, detailhandel og grossister

 • Lave investeringsomkostninger

Hvordan kan vi hjælpe?