Innovations and Trends in material handling and logistics

MARKNADSFRÅGOR

På SSI SCHÄFER känner vi alltid vart vinden blåser. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder innovativa produkter, tjänster och lösningar som är skräddarsydda för att möta utmaningarna på olika marknader. Vare sig det gäller digital transformation, varutillgänglighet eller lagerautomatisering är vi den kompetenta partnern för ert företag tack vare vår djupgående, branschspecifika expertis.

Kundservice & Support 4.0

DIGITAL TRANSFORMATION

Med ”digital transformation” menar man användning av digitala verktyg och tekniker. De förändringar som digitaliseringen medför skapar stora utmaningar för företagen, men erbjuder samtidigt otroliga möjligheter. Det är det mest effektiva sättet att långsiktigt upprätthålla och öka företagets framgångar. På SSI SCHÄFER förstår vi de viktigaste aspekterna av din bransch och kan hjälpa dig på din resa in i den digitala tidsåldern.
LÄS MER

E-HANDEL

Den snabba e-handelsutvecklingen har lett till grundläggande förändringar för företagen och helt nya utmaningar. För att hålla jämna steg med denna utveckling måste företagen öka sin effektivitet och anpassa sina processer samtidigt som de minskar på kostnaderna. Ditt företag kan dra nytta av och växa med e-handel med ett skräddarsytt intralogistikkoncept från SSI SCHÄFER.
LÄS MER
credit_card_laptop.jpg
SSI_Automatisierung.jpg

LAGERAUTOMATISERING

Genom att automatisera hela lagersystemet eller en del av lagret kan kunderna lägga grunden för effektivare interna materialflöden och öka sin produktivitet.
LÄS MER

LAGERMODERNISERING

Lagermodernisering eller ”efterinstallation” möjliggör successiv förnyelse eller utbyggnad av en anläggning samtidigt som man anpassar den efter aktuella förhållanden och marknadens krav. Med en erfaren och kompetent partner som SSI SCHÄFER kan efterinstallationsprojekt utföras under drifttid. Expertkunskaper inom analys, planering, tillverkning och implementering förbättrar företagets prestationer inom alla områden.
LÄS MER
SSI_warenverfügbarkeit.jpg

HÅLLBAR INTRALOGISTIK

Kontinuerlig varutillgång gör att företagen kan leverera snabbt och tillförlitligt till sina kunder. För webbhandeln är det avgörande. Lämplig intralogistik särskilt anpassad till branschbehoven och kunderna garanterar nödvändig varutillgänglighet. Samtidigt kan företagen också försvara och stärka sin position på den starkt konkurrensutsatta e-handelsmarknaden.
LÄS MER
Hur kan vi hjälpa?